lxcoach.uppsala.se en del av Uppsala kommun
Följ oss på: Facebook logga Twitter logga

MER OM PROJEKTET

FRÅN ELEVIDÉ TILL KOMMUNPROJEKT

Mattehjälp över skype är resultatet av ett förslag från ett av kommunens ungdomsforum om läxhjälp via Internet. Förslaget kom från en elev på Fyrisskolan, Uppsala och fördes sedan vidare av politiker.

Projektet startade i oktober 2007. Barn- och ungdomsnämnden och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade att anslå pengar till försök med läxhjälp via Internet.

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad inledde då ett samarbete med Microsoft och Uppsala universitet.

Till en början bjöds elever in från tre skolor i Uppsala för att få möjlighet till läxhjälp i matematik via Messenger. Nu använder sig projektet av skype och har utvidgats till alla elever vid skolor inom Uppsala Kommun, såväl kommunala som fristående.

SAGT OM PROJEKTET

DOKUMENT OCH RAPPORTER

INFORMATIONSMATERIAL