lxcoach.uppsala.se en del av Uppsala kommun
Följ oss på: Facebook logga Twitter logga

OM MATTECOACHERNA

En del av mattecoacherna sitter hemma och jobbar ideellt, meddan andra jobbar i "coachpoolen". Coachpoolen är en grupp coacher som turas om att sitta och coacha mån-tor mellan 17.00-20.00. De sitter två åt gången i avsatt lokal och hjälper varandra med frågorna som ställs av eleverna.

De flesta av coacherna är studenter vid Uppsala universitet. Många av dem läser till lärare eller till civilingenjör.

ETISKA NORMER

Alla mattecoacherna får en introduktion.

Uppsala kommun bedömer lämpligheten innan en person får jobba som coach. Alla coacher har ett fläckfritt belastningsregister för arbete inom barnomsorg/förskola/skola.

Mattecoacherna arbetar pedagogiskt. De vill att eleverna ska förstå matte och tycka att det är kul – inte ge dem svaren.

COACHER ONLINE

MSN