lxcoach.uppsala.se en del av Uppsala kommun
Följ oss på: Facebook logga Twitter logga

LÄXHJÄLP

Behöver din elev/ditt barn hjälp med matte?

Alla elever från fjärde klass till och med sista året på gymnasiet är välkomna att ställa mattefrågor.

Läxhjälpen sker över Internet via snabbmeddelanden.

Vi vill erbjuda mattehjälp efter skoltid. Vi vill finnas tillgängliga när lärarna inte finns där, när föräldrar inte har tid eller tycker det är svårt att hjälpa till.

Uppmuntra och påminn gärna dina elever eller ditt barn om att prata med mattecoacherna. Det bidrar till att användandet och kunskaperna ökar.

Uppsala kommun, Uppsala universitet och Microsoft

Projektet utförs av Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Uppsala Kommun i samarbete med Uppsala universitet och Microsoft, Sverige.

Personal på Microsoft deltar i diskussionerna kring projektet, bistår med teknisk support och rådgivning kring säkerhetsfrågor.

Uppsala universitet hjälper till med att sprida information till studenterna, deltar i diskussionerna kring projektet samt undersöker frågan om att erbjuda coacherna möjlighet att tillgodoräkna sig högskolepoäng för sin insats.

Uppsala kommun bidrar med projektledning, administration, sprider information och rekryterar coacher.

COACHER ONLINE

MSN